Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z poddziałania 9.2.6

O PROJEKCIE 

ue_logo.jpg
 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez ułatwienie dostępu do szkół świadomego rodzicielstwa zgodnie z Programem "Zdrowa Matka i Dziecko" Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskie na lata 2018-2021 w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym" dla 800 osób mieszkających na terenie województwa śląskiego ( 400 kobiet w ciąży i 400 osób towarzyszących), oraz podniesienie kwalifikacji u 12 osób personelu medycznego "SANUS" zajmującego się opieką nad kobietą w ciąży w okresie IX.2019-XII.2021r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z poddziałania 9.2.6

W każdym miesiącu tworzone są dwie grupy: poranna i popołudniowa.

Na każdą grupę przypada od 8 do 10 miejsc dla Kobiety w ciąży. Na zajęcia zapraszamy również, osoby towarzyszące.

WSKAŹNIKI PROJEKTU

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie 30  osób

GRUPA DOCELOWA

800 osób w tym:

800 osób mieszkających na terenie województwa śląskiego, w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Grupa ta obejmuje 400 kobiet w ciąży od 20 tygodnia ciąży fizjologicznej oraz 400 osób towarzyszących ( ok. 380 mężczyzn i 20 kobiet) - ich partnerów/osób towarzyszących.

Wartość projektu: 373 945,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 277 648,25  PLN

Miejsce realizacji projektu: Zabrze, ul. Wolności 182

NASZE CELE

PRZYGOTOWANIE DO AKTYWNEGO PORODU

 

PRZEKAZANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ PIELĘGNACJI NOWORODKA

 

PRZYGOTOWANIE DO KARMIENIA NATURALNEGO

 

WSPARCIE PSYCHICZNE CIĘŻARNEJ I JEJ RODZINY

 

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA

 

POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ PRZED PORODEM

PROGRAM

 

Odpowiadamy na wszystkie pytania, omawiamy tematy interesujące rodziców

Spotkanie z psychologiem

 • Psychologiczne aspekty ciąży

 • Komunikacja z dzieckiem przed narodzinami

 • Czynniki wywołujące lęk przed porodem

 • Emocje podczas połogu ( depresja poporodowa, baby blues)

Spotkanie z dietetykiem

 • Sposoby żywienia w ciąży

 • Odpowiednie postępowanie dietetyczne w przypadku dolegliwości związanych z ciążą np.: zgaga, zaparcia czy nudności.

Spotkanie z położną 

 • Fizjologia porodu

 • Omówienie podstawowych zagadnień neonatologicznych

 • Metody wsparcia partnerki podczas porodu

 • Elementy treningu laktacyjnego

 • Trening opieki nad noworodkiem

 • Odżywianie kobiet karmiących

Spotkanie z ginekologiem

 • Omówienie fizjologii ciąży,

 • Poród rodzinny analiza za i przeciw

 • Optymalne pozycje do porodu

Spotkanie z fizjoterapeutą poprawi Państwa kondycję dzięki

 • odpowiednim zestawom ćwiczeń dla ostatniego trymestru ciąży,

 • nauce relaksu i oddychania torem brzusznym,

 • ćwiczeniom przydatnym w I fazie porodu,

 • ćwiczeniom odciążającym kończyny dolne, ćwiczeniom rozciągającym w różnych pozycjach, odprężeniu czynnemu,

 • nauce parcia,

 • ćwiczeniom poprawiającym sprawność fizyczną po porodzie (pokaz ćwiczeń po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim).

 • nauka wiązania chust do noszenia dziecka

Spotkanie z seksuologiem

 • Aktywność seksualna w ciąży

Spotkanie z masażystą

 • Nauka masażu Schantala

Oraz spotkania z pedagogiem, arteterapeutą i muzykoterapeutą!!

Wstęp na salę wykładową i ćwiczeniową w obuwiu na zmianę lub bez obuwia.

 

HARMONOGRAM

RECENZJE 

K. Nowak Gorąco polecam zajęcia w Akademia Rodzica w Zabrzu.
Profesjonalna kadra, wspaniała atmosfera, dużo praktycznej wiedzy oraz ciekawe różnorodne zajęcia, a nade wszystko otwartość, szacunek duża empatia. Radość
oraz duuuzo serdeczności dla Nas przyszłych Mam. 😀💓👶Aż szkoda że już za chwilkę koniec😣

 
 

REKRUTACJA

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych. Z programu można skorzystać dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Wystarczy pobrać dostępny poniżej formularz rekrutacyjny i dostarczyć go do naszego biura osobiście, pocztowo lub drogą mailową.

KONTAKT